SYSTEMY I STEROWNIKI UKŁADÓW PRÓŻNIOWYCH

TYP

RODZAJ 

ILOĆ KANAŁÓW POMIAR.

ZAKRES POMIAROWY mbar

  VCU100D

Sterownik układu pompowego z pompą dyfuzyjną.

 1 - 4

1000 - 5x10-10

  VCU100T

Sterownik układu pompowego z pompą turbomolekularną.

 1 - 4

1000 - 5x10-10

  VCU100P

Wykonanie specjalne sterownika do utrzymywania stałego ciśnienia z określoną szybkością pompowania i zapowietrzenia.

 1

1100 - 0,1

  VCU100S

System sterowania próżniowym układem pompowym z wyjściami siłowymi.

 1 - 4

1000 - 5x10-10


Sterowniki próżniowych układów pompowych VCU100 wykonywane są w różnych wersjach, zależnych od potrzeb Klienta. Jako przykład pokazano wykonanie specjalne VCU100P odbiegające od rozwiązań typowych.
Zakres pomiarowy próżni sterownika zależny jest od rodzaju zastosowanych głowic kompaktowych i obejmuje od ciśnienia atmosferycznego 1000 mbar do wysokiej próżni 10-10 mbar.
Ilość kanałów pomiarowych oznacza liczbę głowic mogących jednocześnie współpracować z jednym sterownikiem.
System sterowania próżniowym układem pompowym zaiera oprócz sterownika, blok siłowy z wyjściami przystosowanymi do zasilania pomp i zaworów urządzenia próżniowego.
W ofercie przedstawiono typowe wersje podstawowe które mogą być rozbudowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego.ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl